Markt

In het cafe, waar ik aan de bar zat, kwam een oudere man binnen.
Hij deed zijn jas uit en ging naast me zitten.
"Mag ik een koffie?" vroeg hij beleefd aan de mager uitgevallen barkeeper.
En kreeg er een.
"
Bent u alleen?" klonk het na een paar minuten ineens. Ik knikte.
"
Ik niet. Ik ben met mijn vrouw. Dat wil zeggen, zij is nu op de markt en ik zit hier omdat
we altijd woorden krijgen op de markt.
Sindsdien ga ik als we op de markt zijn direct hier naar toe.
Dan drink ik een kopje koffie en kan zij rustig haar boodschappen doen, snapt u.
Zo houden we het leuk."
Hij nam een slok koffie.
"
Weet u wat het is? We zijn het nooit eens.
Wil ik vanavond bloemkool eten, heeft zij zin in boontjes.
Wil ik wit behang, wil zij blauw.
Niet moedwillig, maar het is het aard van het beestje.
Hetzelfde met cadeautjes voor de kinderen, want die hebben we wel, hoor.
Ondanks al dat geouwehoer. We komen er nooit uit.
En dan vraag ik wel eens: 'Waarom doe je nou zo?'
Maar dan zegt zij weer: 'Dat kan ik ook aan jou vragen!'
Nou ja, dan ben je toch snel uitgepraat, is het niet?"
Ik knikte, waarna een korte stilte volgde, en ik een moment dacht dat de man
klaar was, maar ik had het mis.

"V
oor de rest is het een prima meid hoor, mijn vrouw," begon namelijk hij weer.
"Altijd heel schoon in huis en koken als geen ander.
Laatst hadden we nog visite die bleef eten, en die zeiden ook dat ze werkelijk gesmuld hadden.
Ja, dat kan ze goed! Maar toch weer woorden op het eind van de avond,
omdat ik volgens haar gegaapt had tijdens het gesprek.
Meneer, ze gingen weg om half een, mag een mens dan gapen?
Dat mag dan toch wel eens een keertje?"
Ik knikte opnieuw. Het maakte mij niet uit.
Plotseling ging de
deur van het cafe open.
Het was niet moeilijk vast te stellen dat de man zijn vrouw nu binnenkwam.
"
Ga je mee, Fred? Ik ben klaar." Hij ging staan.
"
Dertig jaar getrouwd, meneer. En nog steeds verliefd.
Dat maak je niet veel meer mee, he, tegenwoordig?!" sprak hij nu luidop zodat zijn
vrouw het ook kon horen.
Hij rekende af en gaf me een knipoog.